Grundkurs i skelett

Siemens Healthineers Academy


Om kursen

Kursen är en och en halv dag och ger en heltäckande bild av de förutsättningar och möjligheter som finns inom skelettradiologin. Kursen omfattar bakgrund, fysik, strålskydd, stråldoser, olika parametrar samt dosoptimering. Kursdeltagarna kommer även att delta vid gruppövningar tillsammans med strålfysiker.

Målgrupp

Röntgensjuksköterskor som vill fördjupa sig i basic röntgenteknik.

Kursmål

Få en djupare förståelse för grunderna i skelettradiologi.

Kursinnehåll

  • Bakgrund
  • Fysik/ Strålskydd/ Dosoptimering
  • Projektionslära/ Konsekvenser vid fel projektion
  • Praktiska övningar

Plats

Siemens Healthineers, Solna

 

Datum

2019